Seminar: Bestuurdersaansprakelijkheid; Mededinging, corruptie en de persoonlijke risico’s voor bestuurders en leidinggevenden, 3 oktober, Den Haag

Met een sterk groeiend aantal internationale regels en gedragsnormen, wordt het voor bestuurders en leidinggevenden lastiger sturing te geven aan de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. Bestuurders worden steeds vaker persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van onwettige handelingen die elders in het bedrijf plaatsvinden.

Dat risico wordt groter doordat landen als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk extraterritoriale werking van hun anti-corruptie wetgeving toepassen. Daarnaast is de complexiteit en reikwijdte van (inter-)nationale mededingingswetgeving in de afgelopen jaren toegenomen. Reden voor ICC een bijeenkomst te wijden aan bestuurdersaansprakelijkheid ten aanzien van internationale mededingings- en anti-corruptiewetgeving.

Sprekers

  • Dhr. Gerard van de Aast, Commissaris en voormalig bestuurder van o.a. Imtech NV
  • Mw. Yvette Borrius, Advocaat / Partner, Florent
  • Dhr. Robbert de Bree, Advocaat / Partner, Wladimiroff Advocaten

Voorlopig programma

08.30 

Ontvangst & registratie

09.00 

Welkom

Recente ontwikkelingen; internationale wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen en de risico’s van non-compliance voor bestuurders en leidinggevenden
De algemene kaders van aansprakelijkheid van bestuurders en leidinggevenden. Wat zijn de recente ontwikkelingen? Wanneer is de bestuurder / leidinggevende individueel aansprakelijk? Kan er strafrechtelijk worden vervolgd?
dhr. Robbert de Bree, Advocaat / Partner, Wladimiroff Advocaten

 

Overwegingen voor de bestuurder / commissaris
Wat zijn de praktische implicaties van wet- en regelgeving? Welke lessen kunnen worden geleerd uit crisissituaties, en hoe kunnen die worden vermeden?
mw. Yvette Borrius, Advocaat / Partner, Höcker Advocaten

 

Ervaringen uit de praktijk: het perspectief van de bestuurder/commissaris
Welke implicaties zijn er voor de samenwerking tussen uitvoerende en toezichthoudende bestuurders? Wat zijn de consequenties van aansprakelijkheidsrisico’s voor de bedrijfsvoering?
dhr. Gerard van de Aast, Commissaris en voormalig bestuurder van o.a. Imtech NV

 

Q&A met de sprekers

12.00

Afronding 

 

Registratie

 

 

 

Doelgroep

Bestuurders, leidinggevenden en general counsel van internationaal opererende bedrijven.

Locatie

Malietoren, Bezuidenhoutseweg 12, Den Haag

Voertaal

Nederlands

Aanmelden

Registratie is open via dit formulier
   

Deelnemersfee

ICC Nederland leden: €250,- (ex. BTW)
Niet-leden €450,- (ex. BTW).

Nog geen lid van ICC? Lees hier de voordelen.

   
 

Nog enkele plaatsen zijn beschikbaar. Bij annulering na 19 september 2017 wordt de volledige deelnemersfee in rekening gebracht.

   

PO-punten

ICC biedt de gelegenheid om bij aankomst en vertrek een aanwezigheidsregistratie te tekenen. Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur kunnen advocaten zelf beoordelen of de cursus voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid. Voor meer informatie zie:
www.advocatenorde.nl

Laatste tweets

ICC Nederland - 10 days ago

Nr 5! Netherlands is one of the finest places to live and work. Ranked five in most beloved countries for expats. bit.ly/2g5YNct

reply retweet favorite
ICC Nederland - 10 days ago

Save the date: ICC International Conference on Integrity & Anti-corruption, on 8 Dec 2017 weekofintegrity.nl/conference #integrity #corruption

reply retweet favorite

Activiteiten

03-10

seminar: bestuurdersaansprakelijkheid; mededinging, corruptie en de persoonlijke risico’s voor bestuurders en leidinggevenden, 3 oktober, den haag

Met een sterk groeiend aantal internationale regels en gedragsnormen, wordt het voor bestuurders en leidinggevenden lastiger sturing te geven aan de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. Bestuurders worden steeds vaker persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van onwettige handelingen die elders in het bedrijf plaatsvinden.

> Lees meer...
01-12

week van de integriteit, 1 t/m 9 december 2017, den haag

Tijdens de Week van de Integriteit vragen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen aandacht voor het belang van integriteit. Met de Week van de Integriteit willen zij integer gedrag bevorderen, op de werkvloer en in de bestuurskamer. Een week lang organiseren de partners activiteiten om het belang van (zakelijke) integriteit binnen en tussen organisaties te vergroten.

> Lees meer...

Nieuws

13-07

nederland op 4e plaats icc open markets index 2017

Nederland staat vierde op de ICC Open Market Index 2017, dit betekent dat de Nederlandse economie wordt gezien als een van de meest toegankelijke economieën wereldwijd. Nederland presteert (buitengewoon) sterk op handelsbeleid en handelsinfrastructuur. ICC's Open Market Index beoordeelt 75 landen aan de hand van vier indicatoren op de toegankelijkheid van hun economie voor handel. > Lees meer...

10-07

best-practices voor effectievere mededingingsprocedures gepubliceerd

ICC komt met een reeks best-practices en aanbevelingen voor mededingingsautoriteiten ten benhoeve van handhaving van mededingingsrecht. Het beoogt bij te dragen voor om zo bedrijven van consistente, voorspelbare en eerlijke beslissingen te verzekeren. > Lees meer...

04-07

meer samenhang nodig op het gebied van oorsprongregels in handelsverdragen

Er worden steeds meer bilaterale en regionale preferentiële handelsverdragen gesloten. Dit leidt tot verschillende oorsprongregels en -procedures, waardoor handelsbelemmeringen ontstaan in de gehele keten. Met name het midden- en kleinbedrijf ondervindt hiervan de negatieve effecten.

> Lees meer...