WTO handelsfacilitatieakkoord treedt in werking

Op 22 februari 2017 is handelsfacilitatieakkoord (het Trade Facilitation Agreement, TFA) van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) bekrachtigd. International Chamber of Commerce (ICC), de grootste ondernemersorganisatie ter wereld, ziet de inwerkingtreding als een mijlpaal voor de wereldhandel dat naar schatting gaat zorgen voor meer dan 1 biljoen Amerikaanse dollar aan extra handelsstromen.


Met de ratificatie van de overeenkomst door Tsjaad, Jordanië, Oman en Rwanda heeft meer dan twee-derde van de WTO-lidstaten de TFA bekrachtigd. Hierdoor wordt het handelsfacilitatieakkoord een officieel onderdeel in het multilaterale handelssysteem, dat in termen van het wereldwijde BBP meer dan 96% beslaat.

20 miljoen banen
Het TFA is de eerste multilaterale handelsovereenkomst die sinds meer dan 20 jaar in werking treedt. Vereenvoudiging en stroomlijning van douaneprocedures staat daarbij centraal. Naar schatting levert dit wereldwijd 20 miljoen banen op, waarvan het merendeel in ontwikkelingslanden.

Voorzitter van ICC, dhr. Sunil Bharti Mittal (CEO Mittal Enterprises, India), stelt: "De inwerkingtreding van de TFA is een keerpunt voor de wereldhandel. Vandaag de dag zijn ondernemers onvoldoende in staat grensoverschrijdend zaken te doen vanwege complexe douane-eisen. Door grensprocedures te stroomlijnen, zal de TFA een ongekend positief effect hebben op de toetreding van ondernemers uit ontwikkelingslanden tot de wereldmarkt. "

Mittal vervolgt: “De TFA zorgt er mede voor dat, voor de eerste keer, elke onderneming, ongeacht haar omvang of vestigingsplaats, kan profiteren van de mogelijkheden die internationale handel met zich meebrengt. De inwerkingtreding van de overeenkomst kan op geen beter moment komen, zeker nu er steeds meer belang wordt gehecht aan een bredere toegang tot economische groei.”

Nauwe samenwerking WTO en ICC
Namens het bedrijfsleven was ICC nauw betrokken bij de totstandkoming van het WTO Bali-akkoord in 2013, waar het handelsfacilitatieakkoord een belangrijk onderdeel van is. Samen met de WTO en andere internationale organisaties is sindsdien hard gewerkt aan de ratificatie en implementatie van dit akkoord.

ICC Secretaris Generaal, John Danilovich, zegt hierover: “ICC is een voorvechter van de TFA omdat we weten dat het vergemakkelijken van handel door hervorming douaneprocedures een grote impuls kan geven aan de groei van het midden- en kleinbedrijf. Zo profiteert het midden- en kleinbedrijf in sommige landen van een mogelijke toename van export van 80%. Dit leidt tot meer banen, meer keuze consumenten en een vooruitgang die breed wordt gedeeld.”

De Secretaris Generaal deed ook een beroep op overheden om actie te ondernemen om het handelsfacilitatieakkoord te implementeren: “De inwerkingtreding van de TFA is slechts de eerste stap in het traject om de potentiële voordelen van deze mijlpijl te realiseren. Zaak is nu dat overheden de bepalingen van de TFA in samenwerking met het bedrijfsleven implementeren. Op die manier worden de belangrijkste knelpunten van grensoverschrijdende handel goed zichtbaar.”

ICC ondersteunt de implementatie van de TFA via de ‘Global Alliance for Trade Facilitation’, een samenwerkingsverband tussen publiek- en private partijen, ondersteund door een aantal overheden en internationale bedrijven. De alliantie is momenteel betrokken bij de implementatie van verschillende projecten ter bevordering van internationale handel in Colombia, Ghana, Kenia en Vietnam.

Belangrijke rol weggelegd voor Nederlandse douane
ICC Nederland pleit in haar Prioriteiten in Wereldzaken voor de inzet van de Nederlandse douaneorganisatie bij delen van kennis en ervaring van efficiënte procedures in ontwikkelingslanden. In het licht van de kennis en ervaring die Nederland heeft met haar douaneorganisatie, zou zij een actieve rol moeten innemen bij de implementatie van het WTO-akkoord en de in grensprocedures minder bedreven landen kunnen inspireren. Nederland kan zich, meer nog dan voorheen, laten voorstaan op kennis die algemeen en internationaal wordt erkend. De wijze waarop de Nederlandse douane- en aanverwante autoriteiten gestructureerd zijn en samenwerken met ondernemingen, zou als voorbeeld kunnen dienen voor andere landen.

Laatste tweets

ICC WBO - 37 days ago

Speaking on the responsibility of business to help achieve @UN #SDGs at #B20 Japan, ICC Chair @PaulPolman said: Bus… twitter.com/i/web/status/1…

reply retweet favorite
ICC Nederland - 41 days ago

Goed artikel over #corruptie problematiek in internationaal zakendoen. Dank aan FD, zat. 11 mrt, voor interview… twitter.com/i/web/status/1…

reply retweet favorite

Activiteiten

19-09

seminar: avoiding and solving disputes in the construction and engineering sector, wednesday 19 september 2018, the hague

In 2016, approximately 20 percent of the cases before the ICC International Court of Arbitration were disputes in the construction and engineering sector. Why are there so many construction and engineering cases in ICC Arbitration and ADR? What is the nature of these conflicts?

> Lees meer...

Column

17-01

wie goed doet, goed ontmoet

“Integriteit is het juiste doen, ook wanneer niemand kijkt.” Dit was één van de uitspraken tijdens de Week van de Integriteit die aangeeft dat integriteit normaal zou moeten zijn. Iets wat je doet zonder dat je daarvoor beloond of erkend wordt. In een ideale wereld is dat misschien zo. Maar wat in de praktijk gebeurt, is eigenlijk het omgekeerde. 

> Lees meer...
28-06

brexit; a view from the eye of the storm

London, 28 June 2016

It will take time to properly assess the implications of the UK’s decision to leave the EU. It has been a tumultuous week of, political resignations – including the Prime Minister – the pound falling to a record low against the dollar, the UK losing its AAA rating, $3 trillion being wiped off the global markets, and governments as far away as Japan having to intervene to protect their small businesses.

> Lees meer...
04-02

herziene icc model contract on distributorship een welkom “up to date” instrument

Het thans gepubliceerde herziene ICC Model Contract on Distributorship voorziet in een groeiende behoefte vanuit de praktijk aan flexibiliteit om in te kunnen spelen op wisselende marktomstandigheden. Zo bevat het nieuwe ICC Model bijvoorbeeld een bijlage dat als format kan worden gehanteerd voor het opzetten en onderhouden van een gezamenlijke strategische benadering van de markt.

> Lees meer...