Nieuws

29-10
Huis geen veilige plek voor klokkenluiders

Met de combinatie van advies- en onderzoekstaken van het op te richten ‘Huis voor Klokkenluiders’ is de onafhankelijkheid onvoldoende gewaarborgd. Donderdag behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot oprichting van het Huis voor Klokkenluiders. Dit Huis geeft advies aan

> Lees meer...

18-10
Hoofdkantoor ICC verhuist

Het hoofdkantoor van ICC opent op 18 oktober zijn deuren aan de Avenue du President Wilson, ongeveer een kilometer van zijn huidige locatie, in het hart van Parijs. Het hoofdkantoor, inclusief het secretariaat van het Hof van Arbitrage verlaat daarmee het historische gebouw waar ICC

> Lees meer...

10-09
Mededinging & Duurzaamheid

ICC’sCompetition commissie leverde input bij de Concept Position paper Mededinging & Duurzaamheid die ACM voor publieke consultatie voorlegde. Kernpunt van het position paper is wanneer ofwel onder welke condities samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen met het oog

> Lees meer...

26-08
Sibren Douma versterkt het team van ICC Nederland

Per 1 augustus 2013 werkt Sibren Douma als beleidsmedewerker bij ICC Nederland. Deze uitbreiding van het bureau draagt bij aan het verder inhoud en richting geven aan het beleidswerk van ICC Nederland, zowel richting de internationale ICC organisatie als binnen Nederland. Sibren is

> Lees meer...

Laatste tweets

ICC Nederland - 10 days ago

Nr 5! Netherlands is one of the finest places to live and work. Ranked five in most beloved countries for expats. bit.ly/2g5YNct

reply retweet favorite
ICC Nederland - 10 days ago

Save the date: ICC International Conference on Integrity & Anti-corruption, on 8 Dec 2017 weekofintegrity.nl/conference #integrity #corruption

reply retweet favorite

Activiteiten

03-10

seminar: bestuurdersaansprakelijkheid; mededinging, corruptie en de persoonlijke risico’s voor bestuurders en leidinggevenden, 3 oktober, den haag

Met een sterk groeiend aantal internationale regels en gedragsnormen, wordt het voor bestuurders en leidinggevenden lastiger sturing te geven aan de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. Bestuurders worden steeds vaker persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van onwettige handelingen die elders in het bedrijf plaatsvinden.

> Lees meer...
01-12

week van de integriteit, 1 t/m 9 december 2017, den haag

Tijdens de Week van de Integriteit vragen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen aandacht voor het belang van integriteit. Met de Week van de Integriteit willen zij integer gedrag bevorderen, op de werkvloer en in de bestuurskamer. Een week lang organiseren de partners activiteiten om het belang van (zakelijke) integriteit binnen en tussen organisaties te vergroten.

> Lees meer...

Column

17-01

wie goed doet, goed ontmoet

“Integriteit is het juiste doen, ook wanneer niemand kijkt.” Dit was één van de uitspraken tijdens de Week van de Integriteit die aangeeft dat integriteit normaal zou moeten zijn. Iets wat je doet zonder dat je daarvoor beloond of erkend wordt. In een ideale wereld is dat misschien zo. Maar wat in de praktijk gebeurt, is eigenlijk het omgekeerde. 

> Lees meer...
28-06

brexit; a view from the eye of the storm

London, 28 June 2016

It will take time to properly assess the implications of the UK’s decision to leave the EU. It has been a tumultuous week of, political resignations – including the Prime Minister – the pound falling to a record low against the dollar, the UK losing its AAA rating, $3 trillion being wiped off the global markets, and governments as far away as Japan having to intervene to protect their small businesses.

> Lees meer...
04-02

herziene icc model contract on distributorship een welkom “up to date” instrument

Het thans gepubliceerde herziene ICC Model Contract on Distributorship voorziet in een groeiende behoefte vanuit de praktijk aan flexibiliteit om in te kunnen spelen op wisselende marktomstandigheden. Zo bevat het nieuwe ICC Model bijvoorbeeld een bijlage dat als format kan worden gehanteerd voor het opzetten en onderhouden van een gezamenlijke strategische benadering van de markt.

> Lees meer...