Nieuws

26-01
ICC bepleit duidelijkheid over fiscale vestiging in reactie op toename dubbele belasting

Recent presenteerde de OESO haar plannen om de vestigingsdefinitie (permanent establishment, PE) in het OESO model-belastingverdrag aan te passen. In reactie op deze plannen bepleit ICC heldere, objectieve criteria voor het vaststellen van de vestigingsstatus.

> Lees meer...

22-01
Arbitrage & ADR commissie verwelkomt Simone Davina (Siemens) als voorzitter

Simone Davina is de nieuwe voorzitter van de ICC Nederland Arbitrage & ADR commissie. Momenteel is zij werkzaam als General Counsel Legal & Compliance bij Siemens Nederland.

> Lees meer...

14-01
VN SG Ban Ki-moon beaamt: goed ondernemingsklimaat cruciaal voor Post-2015 agenda

Erkenning van de belangrijke rol van bedrijven in werkgelegenheid en het tegengaan van negatieve milieugerelateerde trends. Dit punt, dat ICC sterk heeft bepleit, beaamt VN secretaris-generaal Ban Ki-Moon in het recent verschenen rapport

> Lees meer...

07-01
Hof van Arbitrage krijgt nieuwe voorzitter

Alexis Mourre (Castaldi Mourre & Partners) is de voorziene nieuwe voorzitter van het ICC Hof van Arbitrage in Parijs.

> Lees meer...

29-12
Turkije presenteert prioriteiten G20-voorzitterschap 2015

Implementatie van de G20-afspraken die in Australië zijn gemaakt, investeren en meer samenwerking tussen private en publieke partijen zijn het komende jaar de drie aandachtspunten voor de G20, aldus Ali Babacan, de Turkse onderminister voor handel.

> Lees meer...

24-12
China herziet patentwetgeving; striktere handhaving door overheid

Ontwikkelingen in kaart brengen rond bescherming van intellectueel eigendom (IE) in China. Dat is het doel van het rapport dat dhr. Hao Ma, IE-advocaat in China, recent presenteerde in ICC’s Commission on Intellectual Property.

> Lees meer...

22-12
Heropening ICC in Brazilië; toegang tot groeimarkt

Deze maand heropende ICC haar lokale kantoor in São Paulo, Brazilië. Meer dan 100 Braziliaanse bedrijven waren vertegenwoordigd tijdens de inaugurele bijeenkomst, waar Daniel Feffer (Suzano Holding) tot voorzitter werd benoemd.

> Lees meer...

08-12
Nieuwe DOCDEX-regels: uitbreiding toepassingsbereik geschillenprocedure

Uitbreiding van het toepassingbereik van de ICC DOCDEX-procedure. Dat is een van de voornaamste aanpassingen in de DOCDEX-regels, die de procedure regelen voor beslechting van bankgeschillen.

> Lees meer...

04-12
OESO Anti-corruptie rapport brengt vervolging corruptie in kaart

De OESO presenteerde deze week het Foreign Bribery Report, een analyse van meer dan 400 corruptiezaken in de periode 1999-2014.

> Lees meer...

27-11
Nieuw: richtlijnen duurzaamheidsstrategie bedrijven en aanbevelingen internationaal klimaatbeleid

Praktische richtlijnen bieden voor het invullen van duurzaamheidsstrategieën. Dat is het doel van de recent verschenen ICC Business Charter for Sustainable Development.

> Lees meer...

Laatste tweets

ICC Nederland - 10 days ago

Nr 5! Netherlands is one of the finest places to live and work. Ranked five in most beloved countries for expats. bit.ly/2g5YNct

reply retweet favorite
ICC Nederland - 10 days ago

Save the date: ICC International Conference on Integrity & Anti-corruption, on 8 Dec 2017 weekofintegrity.nl/conference #integrity #corruption

reply retweet favorite

Activiteiten

03-10

seminar: bestuurdersaansprakelijkheid; mededinging, corruptie en de persoonlijke risico’s voor bestuurders en leidinggevenden, 3 oktober, den haag

Met een sterk groeiend aantal internationale regels en gedragsnormen, wordt het voor bestuurders en leidinggevenden lastiger sturing te geven aan de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. Bestuurders worden steeds vaker persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van onwettige handelingen die elders in het bedrijf plaatsvinden.

> Lees meer...
01-12

week van de integriteit, 1 t/m 9 december 2017, den haag

Tijdens de Week van de Integriteit vragen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen aandacht voor het belang van integriteit. Met de Week van de Integriteit willen zij integer gedrag bevorderen, op de werkvloer en in de bestuurskamer. Een week lang organiseren de partners activiteiten om het belang van (zakelijke) integriteit binnen en tussen organisaties te vergroten.

> Lees meer...

Column

17-01

wie goed doet, goed ontmoet

“Integriteit is het juiste doen, ook wanneer niemand kijkt.” Dit was één van de uitspraken tijdens de Week van de Integriteit die aangeeft dat integriteit normaal zou moeten zijn. Iets wat je doet zonder dat je daarvoor beloond of erkend wordt. In een ideale wereld is dat misschien zo. Maar wat in de praktijk gebeurt, is eigenlijk het omgekeerde. 

> Lees meer...
28-06

brexit; a view from the eye of the storm

London, 28 June 2016

It will take time to properly assess the implications of the UK’s decision to leave the EU. It has been a tumultuous week of, political resignations – including the Prime Minister – the pound falling to a record low against the dollar, the UK losing its AAA rating, $3 trillion being wiped off the global markets, and governments as far away as Japan having to intervene to protect their small businesses.

> Lees meer...
04-02

herziene icc model contract on distributorship een welkom “up to date” instrument

Het thans gepubliceerde herziene ICC Model Contract on Distributorship voorziet in een groeiende behoefte vanuit de praktijk aan flexibiliteit om in te kunnen spelen op wisselende marktomstandigheden. Zo bevat het nieuwe ICC Model bijvoorbeeld een bijlage dat als format kan worden gehanteerd voor het opzetten en onderhouden van een gezamenlijke strategische benadering van de markt.

> Lees meer...