UCP 600 - Documentair krediet

De zogenoemde Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) vormt een fundament voor transacties op basis van Documentair Krediet/Letter of Credit. Dit is een standaard voor internationale zakelijke banktransacties.

Bij een Documentair Krediet betaalt de bank van de importeur een bepaald bedrag aan de exporteur. De exporteur weet op deze manier zeker dat de importeur betaalt. De bank van de importeur verleent dit krediet uiteraard onder bepaalde voorwaarden, welke staan vermeld in het Documentair Krediet (Letter of Credit).

Alle betrokken partijen bij een transactie met Letter of Credit dienen de UCP regels in acht nemen. Deze regels geven definities en richtlijnen voor de interpretatie en documentatie van documentaire kredieten. Documentaire kredieten zijn de meest gebruikte vorm van handelsfinanciering.

De eerste editie van de UCP-regels verscheen in 1933, ter voorkoming van verwarring over regels die land zelf over documentaire kredieten opstelden. De uniformiteit die door de UCP-regels is geïntroduceerd, zorgt voor efficiëntere handelstransacties. De laatste editie, de UCP600, verscheen in 2007.

De UCP 500 werd in 2007 herzien, omdat er nog vaak geschillen ontstonden als gevolg van inconsistente interpretatie en toepassing van bepaalde termen. Met de UCP 600 zijn niet alleen de tekortkomingen van UCP 500 verholpen, ook bevat de UCP 600 aanzienlijk minder artikelen.

eUCP
De laatste jaren wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van digitale kredieten. Reden voor ICC om een aanvulling op de standaard UCP regels te ontwikkelen, de eUCP. Deze regels worden gebruikt in combinatie met de UCP 600 regels en gelden voor (deels) digitale documenten.

DOCDEX
Indien er geschillen ontstaan, waarbij een documentair krediet betrokken is, kunnen de partijen dit geschil laten beslechten door ICC’s Documentary Instruments Dispute Resolution Expertise (DOCDEX). Op deze manier kan voorkomen worden dat partijen hun geschil oplossen bij het Hof van Arbitrage. DOCDEX is een efficiënte, kostenbesparende en vertrouwelijke manier op dergelijke geschillen op te lossen. Kijk hier voor meer informatie over geschillenbeslechting en de DOCDEX procedure.

Bestellen
De UCP-600 regels en aanverwante publicaties kunt u bij ons bestellen.

"De vrije wereldhandel is essentieel voor de economische ontwikkeling van Nederland en Europa, alsook voor de opkomende markten. Een aantal handelsinstrumenten, zoals LC's en garanties, zijn ontwikkeld door ICC en werken als olie in de machine. ICC vervult een belangrijke rol in het werken aan wereldwijde standaarden en is een voorbeeld van effectieve internationale samenwerking."
Juultje van der Wijk, Managing Director Global Head Trade Finance Services bij ING Bank, lid Raad van Bestuur ICC Nederland

Activiteiten

01-10

seminar: inzicht in zakelijke mediation: what's in the black box?

In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van professionele zakelijke mediation. Een belangrijk voordeel van mediation is dat men een conflict op een kosten efficiënte manier kan oplossen en het biedt de mogelijkheid de samenwerking tussen partijen voort te blijven zetten na de beëindiging van het conflict. Uit een recente studie in het kader van de Global Pound Conference blijkt dat organisaties willen dat partijen meer samenwerken om conflicten op te lossen.

> Lees meer...
05-07

partnerbijeenkomst: week van de integriteit, donderdag 5 juli 2018, den haag

De Week van de Integriteit 2018 (1 t/m 9 december) is dé Week waarin overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de handen ineen slaan om Nederland bewuster te maken van het belang van integriteit. Partners van de Week van de Integriteit organiseren tijdens deze week diverse activiteiten en brengen zo het thema zakelijke integriteit onder de aandacht. In aanloop naar de Week van de Integriteit komen partners samen op een aantal partnerbijeenkomsten waar zij elkaar inspireren en kennis te delen over het thema zakelijke integriteit.

> Lees meer...

lidworden