Hoogste tijd voor aanpak corruptie

Ruim 2,6 biljoen dollar, dat is wat corruptie jaarlijks kost, naar de laatste schatting van het World Economic Forum. Dat is 5% van het mondiale BBP, waarvan circa 1 biljoen dollar aan steekpenningen wordt betaald.

Vijand van eerlijke concurrentie
Corruptie bedreigt niet alleen de integriteit van de markt, maar belemmert ook eerlijke concurrentie, verstoort het publieke vertrouwen, vergroot inkomens- en welvaartsverschillen en ondermijnt de rechtsstaat. Alleen een systeem dat vrij is van corruptie, maakt het alle deelnemers mogelijk te concurreren onder gelijke omstandigheden. Bedrijven lijden schade wanneer bij buitenlandse aanbestedingen de concurrent die wél bereid is onwettige betalingen te doen, er met de opdracht vandoor gaat.

Gezamenlijke aanpak
ICC juicht toe dat overheden actiever worden op het terrein van corruptiebestrijding. Recent onderstreepte de G20 het belang van integriteit. Het vergroten van transparantie in de publieke sector, voorlichting aan MKB bedrijven en het belang van internationale samenwerking -tussen overheden maar ook tussen publieke en private partijen- zijn stappen die volgens de G20 nodig gezet moeten worden.
Maatregelen waar ook ons kabinet nog sterker op in kan en moet zetten.  Met de nieuwe Rijksvisie -die nog voor de kerst wordt verwacht- heeft het de kans om duidelijk te maken dat de aanpak van corruptie hem ernst is. Dit gebeurt onder meer door versterkte inzet op voorlichting, zowel aan ambtenaren als aan bedrijven. En door adequate vervolging van corruptie – om zo een bijdrage te leveren aan een internationaal gelijk speelveld. Er is nog een wereld te winnen.

Marijke Wolfs
Algemeen secretaris
mwolfs

Nieuws

28-03

nu beschikbaar: tweede editie van de icc leniency manual

De lancering van de tweede editie van de ICC Leniency Manual vond vorige week tijdens het Pre-International Competition Network Forum 2018 in New Delhi plaats.

> Lees meer...
26-03

oeso anti-corruptie conferentie, 27 en 28 maart, parijs

Deze week organiseert de OESO de multi-stakeholder conferentie 'Global Anti-Corruption & Integrity Forum'. Met als overkoepelend thema 'Planet Integrity' zal tijdens de conferentie gesproken worden over hoe integriteit bijdraagt aan het creëren van een gelijk speelveld voor business, het socio-economische verschillen verkleint en de effectiviteit van overheidsbeleid vergroot.

> Lees meer...
08-03

paul polman wordt voorzitter icc the world business organization

Paul Polman (CEO, Unilever) wordt per 1 juli 2018 voorzitter van de mondiale ICC organisatie. Daarmee is hij de opvolger van huidig voorzitter Sunil Bharti Mittal (India). Dit volgt op zijn benoeming heden tot Eerste Vicevoorzitter van ICC.

> Lees meer...