Hoogste tijd voor aanpak corruptie

Ruim 2,6 biljoen dollar, dat is wat corruptie jaarlijks kost, naar de laatste schatting van het World Economic Forum. Dat is 5% van het mondiale BBP, waarvan circa 1 biljoen dollar aan steekpenningen wordt betaald.

Vijand van eerlijke concurrentie
Corruptie bedreigt niet alleen de integriteit van de markt, maar belemmert ook eerlijke concurrentie, verstoort het publieke vertrouwen, vergroot inkomens- en welvaartsverschillen en ondermijnt de rechtsstaat. Alleen een systeem dat vrij is van corruptie, maakt het alle deelnemers mogelijk te concurreren onder gelijke omstandigheden. Bedrijven lijden schade wanneer bij buitenlandse aanbestedingen de concurrent die wél bereid is onwettige betalingen te doen, er met de opdracht vandoor gaat.

Gezamenlijke aanpak
ICC juicht toe dat overheden actiever worden op het terrein van corruptiebestrijding. Recent onderstreepte de G20 het belang van integriteit. Het vergroten van transparantie in de publieke sector, voorlichting aan MKB bedrijven en het belang van internationale samenwerking -tussen overheden maar ook tussen publieke en private partijen- zijn stappen die volgens de G20 nodig gezet moeten worden.
Maatregelen waar ook ons kabinet nog sterker op in kan en moet zetten.  Met de nieuwe Rijksvisie -die nog voor de kerst wordt verwacht- heeft het de kans om duidelijk te maken dat de aanpak van corruptie hem ernst is. Dit gebeurt onder meer door versterkte inzet op voorlichting, zowel aan ambtenaren als aan bedrijven. En door adequate vervolging van corruptie – om zo een bijdrage te leveren aan een internationaal gelijk speelveld. Er is nog een wereld te winnen.

Marijke Wolfs
Algemeen secretaris
mwolfs

Nieuws

09-05

nu beschikbaar: vijfde editie van de icc guide to export/import

De ICC Guide to Export/Import; Global business standards & strategies is nu beschikbaar in een ge-update versie. De gids is onmisbaar voor iedereen die de internationale markt wenst te betreden.

> Lees meer...
02-05

update icc report on construction industry arbitrations

De herziening van het ICC Report on Construction Industry Arbitrations kwam aan bod tijdens de bijeenkomst van de internationale Arbitrage en ADR commissie op dinsdag 10 april.

> Lees meer...
28-03

nu beschikbaar: tweede editie van de icc leniency manual

De lancering van de tweede editie van de ICC Leniency Manual vond vorige week tijdens het Pre-International Competition Network Forum 2018 in New Delhi plaats.

> Lees meer...