Hoogste tijd voor aanpak corruptie

Ruim 2,6 biljoen dollar, dat is wat corruptie jaarlijks kost, naar de laatste schatting van het World Economic Forum. Dat is 5% van het mondiale BBP, waarvan circa 1 biljoen dollar aan steekpenningen wordt betaald.

Vijand van eerlijke concurrentie
Corruptie bedreigt niet alleen de integriteit van de markt, maar belemmert ook eerlijke concurrentie, verstoort het publieke vertrouwen, vergroot inkomens- en welvaartsverschillen en ondermijnt de rechtsstaat. Alleen een systeem dat vrij is van corruptie, maakt het alle deelnemers mogelijk te concurreren onder gelijke omstandigheden. Bedrijven lijden schade wanneer bij buitenlandse aanbestedingen de concurrent die wél bereid is onwettige betalingen te doen, er met de opdracht vandoor gaat.

Gezamenlijke aanpak
ICC juicht toe dat overheden actiever worden op het terrein van corruptiebestrijding. Recent onderstreepte de G20 het belang van integriteit. Het vergroten van transparantie in de publieke sector, voorlichting aan MKB bedrijven en het belang van internationale samenwerking -tussen overheden maar ook tussen publieke en private partijen- zijn stappen die volgens de G20 nodig gezet moeten worden.
Maatregelen waar ook ons kabinet nog sterker op in kan en moet zetten.  Met de nieuwe Rijksvisie -die nog voor de kerst wordt verwacht- heeft het de kans om duidelijk te maken dat de aanpak van corruptie hem ernst is. Dit gebeurt onder meer door versterkte inzet op voorlichting, zowel aan ambtenaren als aan bedrijven. En door adequate vervolging van corruptie – om zo een bijdrage te leveren aan een internationaal gelijk speelveld. Er is nog een wereld te winnen.

Marijke Wolfs
Algemeen secretaris
mwolfs

Nieuws

25-01

opening the hague hearing centre, 7 maart, den haag

In Den Haag wordt een Hearing Centre ontwikkeld. Doel van het Hearing Centre is om te fungeren als multifunctioneel zalencentrum voor arbitragezittingen voor internationale arbitrage en mediation.

> Lees meer...
25-01

belang publiek-private samenwerking op de agenda world economic forum, 23-26 januari, davos

Namens het internationale bedrijfsleven neemt ICC deel aan de 48e jaarvergadering van het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos. Het thema dit jaar is ‘Creating a Shared Future in a Fractured World’, oftewel de keerzijde van globalisering en hoe bestuurders om kunnen gaan met de noden van achterblijvers.

> Lees meer...
19-12

nieuwe icc publicatie expedited procedures in international arbitration beschikbaar

Op 1 maart 2017 zijn de aangepaste ICC Rules of Arbitration in werking getreden. Deze regels bevatten versnelde procedure die automatisch in werking treedt wanneer de zaak een belang heeft van minder dan 2 miljoen dollar, tenzij dit nadrukkelijk door de partijen achterwegen gelaten wordt.

> Lees meer...