Hoogste tijd voor aanpak corruptie

Ruim 2,6 biljoen dollar, dat is wat corruptie jaarlijks kost, naar de laatste schatting van het World Economic Forum. Dat is 5% van het mondiale BBP, waarvan circa 1 biljoen dollar aan steekpenningen wordt betaald.

Vijand van eerlijke concurrentie
Corruptie bedreigt niet alleen de integriteit van de markt, maar belemmert ook eerlijke concurrentie, verstoort het publieke vertrouwen, vergroot inkomens- en welvaartsverschillen en ondermijnt de rechtsstaat. Alleen een systeem dat vrij is van corruptie, maakt het alle deelnemers mogelijk te concurreren onder gelijke omstandigheden. Bedrijven lijden schade wanneer bij buitenlandse aanbestedingen de concurrent die wél bereid is onwettige betalingen te doen, er met de opdracht vandoor gaat.

Gezamenlijke aanpak
ICC juicht toe dat overheden actiever worden op het terrein van corruptiebestrijding. Recent onderstreepte de G20 het belang van integriteit. Het vergroten van transparantie in de publieke sector, voorlichting aan MKB bedrijven en het belang van internationale samenwerking -tussen overheden maar ook tussen publieke en private partijen- zijn stappen die volgens de G20 nodig gezet moeten worden.
Maatregelen waar ook ons kabinet nog sterker op in kan en moet zetten.  Met de nieuwe Rijksvisie -die nog voor de kerst wordt verwacht- heeft het de kans om duidelijk te maken dat de aanpak van corruptie hem ernst is. Dit gebeurt onder meer door versterkte inzet op voorlichting, zowel aan ambtenaren als aan bedrijven. En door adequate vervolging van corruptie – om zo een bijdrage te leveren aan een internationaal gelijk speelveld. Er is nog een wereld te winnen.

Marijke Wolfs
Algemeen secretaris
mwolfs

Nieuws

01-11

vn-conferentie over klimaatverandering: cop 23, 6-17 november, bonn

Als vervolg op het gesloten VN-Klimaatakkoord in Parijs (2015), vindt in november in Bonn de VN-conferentie over klimaatverandering plaats. ICC focust zich tijdens die conferentie vooral op de zogeheten Business and Industry (BINGO) Day, die donderdag 9 november op de agenda staat. Deze dag staat in het teken van de belangrijke rol die private sectoren als innovatoren, ontwikkelaars en leveranciers van technologische, organisatorische en financiële oplossingen vervullen die nodig zijn om de uitdagingen van klimaatverandering aan te gaan.

> Lees meer...
31-10

publicatie business guide to trade and investment, volume 1 on international trade

Onlangs is deel 1 verschenen van de publicatie "Business Guide to Trade and Investment" die zich richt op internationale handel. Het tweede deel over Investeringen volgt later. Deel 1 behandelt onder andere de zakelijke belangen inzake de internationale en regionale regels die van toepassing zijn op handel in goederen en diensten, alsook aspecten handel zoals intellectueel eigendomsrecht en geschillenbeslechting.

> Lees meer...
31-10

icc toolkit: marketing and advertising to children - nu beschikbaar

De ICC Toolkit Marketing and Advertising to Children is onlangs verschenen en in 11 talen beschikbaar. Met de toolkit erkent ICC dat kinderen en tieners twee specifieke doelgroepen zijn. Kinderen behoren volgens ICC tot de leeftijdsgroep van 12 jaar en jonger. En tieners en jong volwassenen tot de leeftijdsgroep 13-18 jaar. De toolkit is gebaseerd op een aantal basisprincipes en hanteert daarbij richtlijnen. Reclameuitingen voor producten specifiek bestemd voor volwassenen mogen bijvoorbeeld niet van toepassing zijn op kinderen. Denk hierbij aan drugs-, alcohol- of gokgerelateerde reclames.

> Lees meer...