Onderneem actie om cyberrisico’s beheersbaar te maken

Het internet heeft de laatste jaren de strategie van bedrijven en bedrijfsprocessen structureel gewijzigd. Ondernemingen zijn voor de levering van hun goederen en diensten en hun inkoop sterk afhankelijk van de moderne communicatietechnologie geworden. Deze wijzigingen hebben niet alleen toegevoegde waarde voor klanten en de bedrijven zelf meegebracht maar het internet heeft ook een nieuw risico – cyberrisico – geïntroduceerd.

Nog te veel ondernemingen, die moderne informatie- en communicatietechnologieën hebben geïmplementeerd en hun medewerkers, klanten en leveranciers via een tablet of mobiel toegang hebben gegeven tot de bedrijfsgegevens, realiseren zich nog onvoldoende dat het beheersen van cyberrisico actief gemanaged moet worden. Het is steeds duidelijker dat het internet in samenhang met de bedrijfssystemen en apparatuur intrinsiek onveilig is. Hackers blijken in staat te zijn essentiële bedrijfsprocessen van grote en kleine ondernemingen te verstoren en/of klanten- en bedrijfsgegevens of goederen en geld te ontvreemden.

Er ontstaat niettemin bij marktpartijen een groeiend besef dat om cyberrisico's beheersbaar te houden actie geboden is van het bedrijfsleven samen met de publieke sector. Publieke en private samenwerking en ook in internationaal verband is onontbeerlijk voor het effectief voorkomen van cybercrime.

Om de 6 miljoen ICC leden behulpzaam te zijn heeft ICC het initiatief genomen een ICC Cyber Security Guide for Business te ontwikkelen die grote en kleine bedrijven behulpzaam kunnen zijn om deze risico's te beheersen. Deze guide wordt beschikbaar gesteld op alle lokale websites van ICC, in Nederland: www.icc.nl/cyber.

De guide heeft een praktische benadering hoe iedere manager kan bijdragen door de potentiele cyberrisico's te onderkennen en follow-up acties te nemen. Naast vijf algemene principes worden er zes essentiële actiepunten aanbevolen. De guide is voorzien van een self-assessment met praktische vragen om support te geven aan iedere manager.

De guide bevat niet alleen praktische acties maar ook referenties welke internationale en Nederlandse publieke of private organisaties aanvullend behulpzaam kunnen zijn voor het managen van het cybersecurity risico.

Voor directieleden of commissarissen van ondernemingen kunnen deze vragen een goede start zijn om het onderwerp cybersecurity aan de orde te stellen al of niet in samenwerking met de accountant van het bedrijf.

De guide zal gepresenteerd worden tijdens de GCCS (Global Cyber Security Space conferentie: zie www.gccs2015.com) die dit jaar op 16 en 17 April in Den Haag gehouden wordt. De overheidsvertegenwoordigers uit veel landen en organisaties zoals Interpol en Europol hebben zich al positief uitgelaten over het ICC initiatief om deze Cyber Security Guide ter beschikking te stellen via het mondiale netwerk van ICC.


Gerard Hartsink
Voorzitter, Digital Economy Commissie ICC Nederland
Vice-Chair, ICC Commission on Digital Economy
Chair, Task Force on Security

 

ICC Nederland Gerard Hartsink

Nieuws

25-01

opening the hague hearing centre, 7 maart, den haag

In Den Haag wordt een Hearing Centre ontwikkeld. Doel van het Hearing Centre is om te fungeren als multifunctioneel zalencentrum voor arbitragezittingen voor internationale arbitrage en mediation.

> Lees meer...
25-01

belang publiek-private samenwerking op de agenda world economic forum, 23-26 januari, davos

Namens het internationale bedrijfsleven neemt ICC deel aan de 48e jaarvergadering van het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos. Het thema dit jaar is ‘Creating a Shared Future in a Fractured World’, oftewel de keerzijde van globalisering en hoe bestuurders om kunnen gaan met de noden van achterblijvers.

> Lees meer...
19-12

nieuwe icc publicatie expedited procedures in international arbitration beschikbaar

Op 1 maart 2017 zijn de aangepaste ICC Rules of Arbitration in werking getreden. Deze regels bevatten versnelde procedure die automatisch in werking treedt wanneer de zaak een belang heeft van minder dan 2 miljoen dollar, tenzij dit nadrukkelijk door de partijen achterwegen gelaten wordt.

> Lees meer...