Onderneem actie om cyberrisico’s beheersbaar te maken

Het internet heeft de laatste jaren de strategie van bedrijven en bedrijfsprocessen structureel gewijzigd. Ondernemingen zijn voor de levering van hun goederen en diensten en hun inkoop sterk afhankelijk van de moderne communicatietechnologie geworden. Deze wijzigingen hebben niet alleen toegevoegde waarde voor klanten en de bedrijven zelf meegebracht maar het internet heeft ook een nieuw risico – cyberrisico – geïntroduceerd.

Nog te veel ondernemingen, die moderne informatie- en communicatietechnologieën hebben geïmplementeerd en hun medewerkers, klanten en leveranciers via een tablet of mobiel toegang hebben gegeven tot de bedrijfsgegevens, realiseren zich nog onvoldoende dat het beheersen van cyberrisico actief gemanaged moet worden. Het is steeds duidelijker dat het internet in samenhang met de bedrijfssystemen en apparatuur intrinsiek onveilig is. Hackers blijken in staat te zijn essentiële bedrijfsprocessen van grote en kleine ondernemingen te verstoren en/of klanten- en bedrijfsgegevens of goederen en geld te ontvreemden.

Er ontstaat niettemin bij marktpartijen een groeiend besef dat om cyberrisico's beheersbaar te houden actie geboden is van het bedrijfsleven samen met de publieke sector. Publieke en private samenwerking en ook in internationaal verband is onontbeerlijk voor het effectief voorkomen van cybercrime.

Om de 6 miljoen ICC leden behulpzaam te zijn heeft ICC het initiatief genomen een ICC Cyber Security Guide for Business te ontwikkelen die grote en kleine bedrijven behulpzaam kunnen zijn om deze risico's te beheersen. Deze guide wordt beschikbaar gesteld op alle lokale websites van ICC, in Nederland: www.icc.nl/cyber.

De guide heeft een praktische benadering hoe iedere manager kan bijdragen door de potentiele cyberrisico's te onderkennen en follow-up acties te nemen. Naast vijf algemene principes worden er zes essentiële actiepunten aanbevolen. De guide is voorzien van een self-assessment met praktische vragen om support te geven aan iedere manager.

De guide bevat niet alleen praktische acties maar ook referenties welke internationale en Nederlandse publieke of private organisaties aanvullend behulpzaam kunnen zijn voor het managen van het cybersecurity risico.

Voor directieleden of commissarissen van ondernemingen kunnen deze vragen een goede start zijn om het onderwerp cybersecurity aan de orde te stellen al of niet in samenwerking met de accountant van het bedrijf.

De guide zal gepresenteerd worden tijdens de GCCS (Global Cyber Security Space conferentie: zie www.gccs2015.com) die dit jaar op 16 en 17 April in Den Haag gehouden wordt. De overheidsvertegenwoordigers uit veel landen en organisaties zoals Interpol en Europol hebben zich al positief uitgelaten over het ICC initiatief om deze Cyber Security Guide ter beschikking te stellen via het mondiale netwerk van ICC.


Gerard Hartsink
Voorzitter, Digital Economy Commissie ICC Nederland
Vice-Chair, ICC Commission on Digital Economy
Chair, Task Force on Security

 

ICC Nederland Gerard Hartsink

Nieuws

01-11

vn-conferentie over klimaatverandering: cop 23, 6-17 november, bonn

Als vervolg op het gesloten VN-Klimaatakkoord in Parijs (2015), vindt in november in Bonn de VN-conferentie over klimaatverandering plaats. ICC focust zich tijdens die conferentie vooral op de zogeheten Business and Industry (BINGO) Day, die donderdag 9 november op de agenda staat. Deze dag staat in het teken van de belangrijke rol die private sectoren als innovatoren, ontwikkelaars en leveranciers van technologische, organisatorische en financiële oplossingen vervullen die nodig zijn om de uitdagingen van klimaatverandering aan te gaan.

> Lees meer...
31-10

publicatie business guide to trade and investment, volume 1 on international trade

Onlangs is deel 1 verschenen van de publicatie "Business Guide to Trade and Investment" die zich richt op internationale handel. Het tweede deel over Investeringen volgt later. Deel 1 behandelt onder andere de zakelijke belangen inzake de internationale en regionale regels die van toepassing zijn op handel in goederen en diensten, alsook aspecten handel zoals intellectueel eigendomsrecht en geschillenbeslechting.

> Lees meer...
31-10

icc toolkit: marketing and advertising to children - nu beschikbaar

De ICC Toolkit Marketing and Advertising to Children is onlangs verschenen en in 11 talen beschikbaar. Met de toolkit erkent ICC dat kinderen en tieners twee specifieke doelgroepen zijn. Kinderen behoren volgens ICC tot de leeftijdsgroep van 12 jaar en jonger. En tieners en jong volwassenen tot de leeftijdsgroep 13-18 jaar. De toolkit is gebaseerd op een aantal basisprincipes en hanteert daarbij richtlijnen. Reclameuitingen voor producten specifiek bestemd voor volwassenen mogen bijvoorbeeld niet van toepassing zijn op kinderen. Denk hierbij aan drugs-, alcohol- of gokgerelateerde reclames.

> Lees meer...