Effectief klimaatbeleid biedt kansen voor ondernemers

Handel in emissierechten, de belasting op de uitstoot van koolstofdioxide; twee manieren om CO2-uitstoot te verminderen. ICC is van mening dat deze marktgerichte instrumenten, als onderdeel van een mondiale klimaatovereenkomst, mogelijkheden bieden om voor minder uitstoot van broeikasgassen te zorgen.

ICC publiceert, met de ervaringen van haar mondiale netwerk in meer dan 130 landen, een aantal CO2-emmisiehandelsprincipes voor overheden en beleidsmakers om ervoor te zorgen dat deze instrumenten zijn ontwikkeld om emissiereducties effectief en met de laagst mogelijke economische kosten te stimuleren.

We spraken Andrea Bacher, beleidssecretaris van ICC’s Environment & Energy commissie, om in het licht van de Business and Climate Summit en de COP21, de nieuwe aanbevelingen van ICC door te nemen. Zij bepleit acht concrete stappen voor het opzetten van CO2-emmisiehandelsinstrumenten. Deze stappen helpen de uitstoot van schadelijke broeikasgassen te verminderen zonder dat de energieprijzen onredelijk worden voor ondernemers en consument.

Maak een betrouwbaar, voorspelbaar kader voor kosteneffectief energie- en klimaatbeleid
"Bedrijven willen graag duidelijkheid over de prijzen van CO2-emissierechten, zodat ze kunnen investeren in CO2-arme technologieën. CO2-emmisiehandelsinstrumenten zijn dus alleen effectief als regeringen op nationaal en internationaal niveau consistent en voorspelbaar zijn in hun klimaat- en energiebeleid."

Meer coherentie tussen het klimaat- en energiebeleid
"Het is van groot belang dat er zorgvuldig wordt gekeken naar hoe CO2-emmisiehandelsinstrumenten samenhangen met andere instrumenten. Op die manier moet het klimaat- en energiebeleid goed worden gebalanceerd. De consistentie van het beleid moet daarbij gewaarborgd worden. Uit recent gepubliceerd onderzoek van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) bleek dat wanneer een cap-and-trade-systeem (een systeem waarbij overheden de handel beperken tot een vooraf vastgesteld maximum hoeveelheid emissies) een vastgesteld ‘plafond’ heeft, andere instrumenten - zoals subsidies of feed-in-tarieven voor duurzame energiebronnen - geen invloed meer hebben op de vermindering van de uitstoot. Echter kunnen ze wel de totale kosten van het systeem beïnvloeden.”

Voorkom koolstoflekkage
"Pak zorgen omtrent koolstoflekkage (het verplaatsen van productie naar (bijvoorbeeld) buiten de grenzen van de EU, om zo aan de stijgende kosten te ontsnappen) aan voor sectoren die wereldwijd concurreren en bedrijven voor wie het niet mogelijk is om de extra kosten van CO2-emmisierechten door te rekenen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de meest efficiënte industriële installaties ter wereld niet de financiële lasten van CO2-emmissie hoeven te dragen. Het is belangrijk dat CO2-emmisiehandelsinstrumenten meer doen dan alleen verschuiven emissies tussen regio's – netto levert dat namelijk geen voordeel op voor iedereen. Idealiter zouden lokale of regionale CO2-emmisiehandelsinstrumenten samengaan om na verloop van tijd tot een mondiaal gelijk speelveld te komen voor bedrijven en industrie."

Zorg voor een duidelijk en transparant wettelijk kader
"CO2-emmisiehandelsinstrumenten moeten worden gebaseerd op een duidelijk wettelijk kader met stevige criteria voor emissiereducties, die garanderen dat de emissies worden gemeten, gerapporteerd en geverifieerd op basis van internationaal overeengekomen criteria. Dit is essentieel om vertrouwen op te bouwen bij bedrijven en de investeringen in klimaatvriendelijke technologieën te helpen opschalen.”

Behoud toegang tot (betaalbare) energie
"Als overheden ervoor kiezen om CO2-emmisiehandelsinstrumenten te implementeren, is het belangrijk de kosten voor de consument binnen de perken te houden zodat energie toegankelijk blijft voor iedereen. Er moet dus een evenwicht gevonden worden tussen het verminderen van emissies en het bevorderen van de toegang tot energie. Daarom zullen CO2-emmisiehandelsinstrumenten zorgvuldig moeten worden geijkt."

Bevorder internationale koppeling van CO2-emmisiehandelsinstrumenten
"Het koppelen van CO2-emmisiehandelsinstrumenten met andere landen verlaagt kosten, en vermindert het risico van koolstoflekkage en de concurrentienadelen voor bepaalde sectoren. Regionaal CO2-emmisiehandelsbeleid moet het gebruik van compensatie uit het buitenland mogelijk maken, zodat het aantal economisch haalbare opties voor emissiereductie toeneemt."

De juiste aanpak is afhankelijk van de nationale en plaatselijke omstandigheden
"In principe biedt een economie-brede aanpak de beste mogelijkheden om de maatschappelijke kosten te minimaliseren. Het hangt af van het scala aan geografische en economische sectoren van het land, waar en hoeveel prikkels voor CO2-emissiereductie moeten worden ingesteld. Hierbij moet in acht genomen worden dat zelfs het meest economie-brede beleid niet alle sectoren en geografische gebieden kan dekken."

Investeer de inkomsten in het klimaat
"CO2-emmisiehandelsinstrumenten kunnen resulteren in aanzienlijke overheidsinkomsten, maar dit moet niet het doel van de invoering zijn. Het beleid moet duidelijk gericht zijn op de vermindering van emissies, terwijl het de economische lasten laag houdt. ICC vindt dat overheden voorzichtig moeten omspringen met de extra inkomsten. Idealiter worden deze geïnvesteerd in meer projecten om klimaatverandering tegen te gaan. Om concurrerend te blijven zouden overheden ook kunnen overwegen andere belastingen te verlagen om de totale belastingdruk op bedrijven hetzelfde te houden. De inkomsten kunnen ook worden gebruikt voor extra steun voor benadeelde sectoren en gezinnen met een laag inkomen, evenals de bevordering van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe CO2-arme technologieën."

Andrea Bacher
Policy Manager, ICC Environment & Energy Commission

 

Andrea Bacher

 

Wilt u meer informatie over het werk van ICC in het licht van de Klimaattop in Parijs en/of het werk van de Environment & Energy commissie, dan kunt u contact opnemen met het bureau van ICC Nederland.

Het interview is gehouden in Parijs, t.b.v. publicatie op de website van het ICC hoofdkantoor. Bovenstaande tekst is een vertaling.

Nieuws

25-01

opening the hague hearing centre, 7 maart, den haag

In Den Haag wordt een Hearing Centre ontwikkeld. Doel van het Hearing Centre is om te fungeren als multifunctioneel zalencentrum voor arbitragezittingen voor internationale arbitrage en mediation.

> Lees meer...
25-01

belang publiek-private samenwerking op de agenda world economic forum, 23-26 januari, davos

Namens het internationale bedrijfsleven neemt ICC deel aan de 48e jaarvergadering van het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos. Het thema dit jaar is ‘Creating a Shared Future in a Fractured World’, oftewel de keerzijde van globalisering en hoe bestuurders om kunnen gaan met de noden van achterblijvers.

> Lees meer...
19-12

nieuwe icc publicatie expedited procedures in international arbitration beschikbaar

Op 1 maart 2017 zijn de aangepaste ICC Rules of Arbitration in werking getreden. Deze regels bevatten versnelde procedure die automatisch in werking treedt wanneer de zaak een belang heeft van minder dan 2 miljoen dollar, tenzij dit nadrukkelijk door de partijen achterwegen gelaten wordt.

> Lees meer...