Meer uniformiteit in sancties en exportcontrole regimes van groot belang voor bedrijven

De voortdurende aanscherping van het buitenlands en internationaal veiligheidsbeleid vergroot de risico’s voor ondernemingen met grensoverschrijdende activiteiten. Economische sancties, zoals die tegen Rusland en Iran, de bestrijding van het internationaal terrorisme en de voorkoming van de verspreiding van massavernietigingswapens door exportcontrole maatregelen hebben geleid tot een fijnmazig net van regels gericht op de controle van de internationale handel.

Een eenvoudig ogende internationale goederentransactie kan tegenwoordig vragen oproepen over classificatie, het land van bestemming, eindgebruik en eindgebruikers om te kunnen beoordelen of de transactie vrij uitvoerbaar, meldingsplichtig, vergunningsplichtig of verboden is. Anders dan de term doet vermoeden, zien ‘export’ controles niet uitsluitend op de export van goederen en diensten (technologie, technische bijstand, …), maar tevens op doorvoer en her-export. Bovendien heeft exportcontrole regelgeving, behalve voor exporteurs, in toenemende mate ook gevolgen voor tussenhandelaren, vervoerders en logistieke ondersteuners.    

De naleving van al die regels stelt bedrijven voor steeds grotere uitdagingen. Zonder een gedegen kennis van zaken kunnen zelfs routinetransacties leiden tot een inbreuk op regelgeving die door een veelvoud van binnen- en buitenlandse instanties wordt gecontroleerd en afgedwongen. In het geval van overtreding kunnen de gevolgen verstrekkend zijn. Naast hoge boetes en strafrechtelijke vervolging behoort de verstoring van de relatie met de autoriteiten, aandeelhouders en de consument tot de gevaren.

Economische sancties en exportcontroles hebben een handelsverstorend effect. Dat is algemeen bekend. Minder voor de hand liggend is dat zij ook tot inbreuken op het internationaal gelijke speelveld leiden. Dat is met name zo als de reikwijdte van individuele sancties en exportcontrole regimes verschilt of verbodsbepalingen onvoldoende duidelijk zijn gedefinieerd waardoor verschillen in de toepassing ontstaan.

Tegen deze achtergrond bestaat de voornaamste verantwoordelijkheid van het internationale bedrijfsleven uit het nauwgezet bijhouden van de bestaande regels en het implementeren van robuuste compliance programma’s. Dat is vooral voor de kleinere spelers op de markt een zware taak. Overheden en internationale organisaties dienen zoveel mogelijk te streven naar uniformiteit en helderheid van regelgeving. Dit om marktverstoring en concurrentievervalsende effecten bovenop de onvermijdelijke handelsbelemmeringen te voorkomen. Met name voor de EU ligt hier een grote verantwoordelijkheid, omdat onduidelijkheid in de formulering van sanctiemaatregelen leidt tot verschillen in implementatie op het niveau van de lidstaten.

Gerard Kreijen
Senior Associate, Loyens & Loeff; Spreker ICC Seminar 'Trade Controls'

ICC Gerard Kreijen groot

 

Op 22 september vindt het ICC Seminar ‘Trade Controls; current challenges and critical issues from a US and EU perspective’ plaats in Den Haag. Dhr. Kreijen is een van de sprekers. Bij de vraagstukken die in deze column aan de orde komen zal tijdens het seminar uitgebreid worden stilgestaan. Voor meer informatie, zie www.icc.nl/trainingen.

Nieuws

09-05

nu beschikbaar: vijfde editie van de icc guide to export/import

De ICC Guide to Export/Import; Global business standards & strategies is nu beschikbaar in een ge-update versie. De gids is onmisbaar voor iedereen die de internationale markt wenst te betreden.

> Lees meer...
02-05

update icc report on construction industry arbitrations

De herziening van het ICC Report on Construction Industry Arbitrations kwam aan bod tijdens de bijeenkomst van de internationale Arbitrage en ADR commissie op dinsdag 10 april.

> Lees meer...
28-03

nu beschikbaar: tweede editie van de icc leniency manual

De lancering van de tweede editie van de ICC Leniency Manual vond vorige week tijdens het Pre-International Competition Network Forum 2018 in New Delhi plaats.

> Lees meer...