Meer uniformiteit in sancties en exportcontrole regimes van groot belang voor bedrijven

De voortdurende aanscherping van het buitenlands en internationaal veiligheidsbeleid vergroot de risico’s voor ondernemingen met grensoverschrijdende activiteiten. Economische sancties, zoals die tegen Rusland en Iran, de bestrijding van het internationaal terrorisme en de voorkoming van de verspreiding van massavernietigingswapens door exportcontrole maatregelen hebben geleid tot een fijnmazig net van regels gericht op de controle van de internationale handel.

Een eenvoudig ogende internationale goederentransactie kan tegenwoordig vragen oproepen over classificatie, het land van bestemming, eindgebruik en eindgebruikers om te kunnen beoordelen of de transactie vrij uitvoerbaar, meldingsplichtig, vergunningsplichtig of verboden is. Anders dan de term doet vermoeden, zien ‘export’ controles niet uitsluitend op de export van goederen en diensten (technologie, technische bijstand, …), maar tevens op doorvoer en her-export. Bovendien heeft exportcontrole regelgeving, behalve voor exporteurs, in toenemende mate ook gevolgen voor tussenhandelaren, vervoerders en logistieke ondersteuners.    

De naleving van al die regels stelt bedrijven voor steeds grotere uitdagingen. Zonder een gedegen kennis van zaken kunnen zelfs routinetransacties leiden tot een inbreuk op regelgeving die door een veelvoud van binnen- en buitenlandse instanties wordt gecontroleerd en afgedwongen. In het geval van overtreding kunnen de gevolgen verstrekkend zijn. Naast hoge boetes en strafrechtelijke vervolging behoort de verstoring van de relatie met de autoriteiten, aandeelhouders en de consument tot de gevaren.

Economische sancties en exportcontroles hebben een handelsverstorend effect. Dat is algemeen bekend. Minder voor de hand liggend is dat zij ook tot inbreuken op het internationaal gelijke speelveld leiden. Dat is met name zo als de reikwijdte van individuele sancties en exportcontrole regimes verschilt of verbodsbepalingen onvoldoende duidelijk zijn gedefinieerd waardoor verschillen in de toepassing ontstaan.

Tegen deze achtergrond bestaat de voornaamste verantwoordelijkheid van het internationale bedrijfsleven uit het nauwgezet bijhouden van de bestaande regels en het implementeren van robuuste compliance programma’s. Dat is vooral voor de kleinere spelers op de markt een zware taak. Overheden en internationale organisaties dienen zoveel mogelijk te streven naar uniformiteit en helderheid van regelgeving. Dit om marktverstoring en concurrentievervalsende effecten bovenop de onvermijdelijke handelsbelemmeringen te voorkomen. Met name voor de EU ligt hier een grote verantwoordelijkheid, omdat onduidelijkheid in de formulering van sanctiemaatregelen leidt tot verschillen in implementatie op het niveau van de lidstaten.

Gerard Kreijen
Senior Associate, Loyens & Loeff; Spreker ICC Seminar 'Trade Controls'

ICC Gerard Kreijen groot

 

Op 22 september vindt het ICC Seminar ‘Trade Controls; current challenges and critical issues from a US and EU perspective’ plaats in Den Haag. Dhr. Kreijen is een van de sprekers. Bij de vraagstukken die in deze column aan de orde komen zal tijdens het seminar uitgebreid worden stilgestaan. Voor meer informatie, zie www.icc.nl/trainingen.

Nieuws

01-11

vn-conferentie over klimaatverandering: cop 23, 6-17 november, bonn

Als vervolg op het gesloten VN-Klimaatakkoord in Parijs (2015), vindt in november in Bonn de VN-conferentie over klimaatverandering plaats. ICC focust zich tijdens die conferentie vooral op de zogeheten Business and Industry (BINGO) Day, die donderdag 9 november op de agenda staat. Deze dag staat in het teken van de belangrijke rol die private sectoren als innovatoren, ontwikkelaars en leveranciers van technologische, organisatorische en financiële oplossingen vervullen die nodig zijn om de uitdagingen van klimaatverandering aan te gaan.

> Lees meer...
31-10

publicatie business guide to trade and investment, volume 1 on international trade

Onlangs is deel 1 verschenen van de publicatie "Business Guide to Trade and Investment" die zich richt op internationale handel. Het tweede deel over Investeringen volgt later. Deel 1 behandelt onder andere de zakelijke belangen inzake de internationale en regionale regels die van toepassing zijn op handel in goederen en diensten, alsook aspecten handel zoals intellectueel eigendomsrecht en geschillenbeslechting.

> Lees meer...
31-10

icc toolkit: marketing and advertising to children - nu beschikbaar

De ICC Toolkit Marketing and Advertising to Children is onlangs verschenen en in 11 talen beschikbaar. Met de toolkit erkent ICC dat kinderen en tieners twee specifieke doelgroepen zijn. Kinderen behoren volgens ICC tot de leeftijdsgroep van 12 jaar en jonger. En tieners en jong volwassenen tot de leeftijdsgroep 13-18 jaar. De toolkit is gebaseerd op een aantal basisprincipes en hanteert daarbij richtlijnen. Reclameuitingen voor producten specifiek bestemd voor volwassenen mogen bijvoorbeeld niet van toepassing zijn op kinderen. Denk hierbij aan drugs-, alcohol- of gokgerelateerde reclames.

> Lees meer...