Na Parijs is klimaat een businesscase geworden

Het akkoord van Parijs over de wereldwijde aanpak van het klimaatvraagstuk is een groot succes en kan nu al ‘historisch’ worden genoemd. Zowel het overleg en onderhandelingsproces onder aanvoering van de Franse minister van buitenlandse zaken Fabius was uniek en verbindend en de inhoud van het akkoord is buitengewoon ambitieus en is een echte gamechanger.

Zo is de ambitie opgeschroefd naar maximaal 1,5°C temperatuurstijging eind van de eeuw, review om de 5 jaar door alle partijen waardoor alle 196 landen dicht op de bal zitten en direct kunnen bijsturen en een klimaatfonds van 100 miljard dollar dat daadwerkelijk investeren in klimaat in met name de nog minder ver ontwikkelde economieën nu echt een boost geeft. 

De internationale businessgemeenschap heeft in Parijs een belangrijke en misschien wel doorslaggevende rol gespeeld. Op alle niveaus, momenten en plekken werd continue dezelfde sterke boodschap afgegeven: er is geen tijd meer te verliezen, we moeten het gezamenlijk doen, we moeten worldwide vergaande maatregelen treffen, geef CO2 een prijs waardoor de markt vanzelf de goede kant op investeert en wij hebben oplossingen en zijn continue bezig met nieuwe en betere oplossingen maak daar gebruik van. In feite we can, just do it. Druk vanuit het bedrijfsleven maar ook van NGO’s , wetenschap en andere ‘niet statelijke actoren’ droeg belangrijk bij aan het ecosysteem in Le Bourget waarin falen geen optie was.

Na Parijs is de wereld een beetje veranderd. Bedrijven gaan aan slag door hun eigen fabrieken en ketens waarin ze opereren CO2-armer te maken. En gaan in de markt aan de slag met door hen ontwikkelde CO2-arme technologie. Implementatie en uitvoering van het akkoord heeft grote kans van slagen, want en dat is de echte gamechanger, het klimaat is een businesscase geworden!

Het Klimaatakkoord van Parijs is misschien wel het beste antwoord van de wereldgemeenschap op de aanslagen 4 weken eerder.

 

Foto Frits de Groot

Frits de Groot
VNO-NCW
ICC Environment and Energy commissie

Nieuws

05-12

nu beschikbaar: richtlijnen inzake conflicterende belangen in bedrijven

De Nederlandse vertaling van ICC Guidelines on Conflicts of Interests in Enterprises is nu beschikbaar via onze site.

> Lees meer...
09-11

vacature voor stagiair m/v bij icc nederland

International Chamber of Commerce Nederland, onderdeel van de grootste ondernemersorganisatie ter wereld, zoekt voor de periode februari 2019 – juli 2019 een enthousiaste stagiair (full time).

> Lees meer...
11-10

nu beschikbaar: deel twee van de business guide to trade and investment

Deel twee van de Business Guide to Trade and Investment is nu beschikbaar. De gids is onmisbaar voor iedereen die in het buitenland wil investeren.

> Lees meer...