Na Parijs is klimaat een businesscase geworden

Het akkoord van Parijs over de wereldwijde aanpak van het klimaatvraagstuk is een groot succes en kan nu al ‘historisch’ worden genoemd. Zowel het overleg en onderhandelingsproces onder aanvoering van de Franse minister van buitenlandse zaken Fabius was uniek en verbindend en de inhoud van het akkoord is buitengewoon ambitieus en is een echte gamechanger.

Zo is de ambitie opgeschroefd naar maximaal 1,5°C temperatuurstijging eind van de eeuw, review om de 5 jaar door alle partijen waardoor alle 196 landen dicht op de bal zitten en direct kunnen bijsturen en een klimaatfonds van 100 miljard dollar dat daadwerkelijk investeren in klimaat in met name de nog minder ver ontwikkelde economieën nu echt een boost geeft. 

De internationale businessgemeenschap heeft in Parijs een belangrijke en misschien wel doorslaggevende rol gespeeld. Op alle niveaus, momenten en plekken werd continue dezelfde sterke boodschap afgegeven: er is geen tijd meer te verliezen, we moeten het gezamenlijk doen, we moeten worldwide vergaande maatregelen treffen, geef CO2 een prijs waardoor de markt vanzelf de goede kant op investeert en wij hebben oplossingen en zijn continue bezig met nieuwe en betere oplossingen maak daar gebruik van. In feite we can, just do it. Druk vanuit het bedrijfsleven maar ook van NGO’s , wetenschap en andere ‘niet statelijke actoren’ droeg belangrijk bij aan het ecosysteem in Le Bourget waarin falen geen optie was.

Na Parijs is de wereld een beetje veranderd. Bedrijven gaan aan slag door hun eigen fabrieken en ketens waarin ze opereren CO2-armer te maken. En gaan in de markt aan de slag met door hen ontwikkelde CO2-arme technologie. Implementatie en uitvoering van het akkoord heeft grote kans van slagen, want en dat is de echte gamechanger, het klimaat is een businesscase geworden!

Het Klimaatakkoord van Parijs is misschien wel het beste antwoord van de wereldgemeenschap op de aanslagen 4 weken eerder.

 

Foto Frits de Groot

Frits de Groot
VNO-NCW
ICC Environment and Energy commissie

Nieuws

09-05

nu beschikbaar: vijfde editie van de icc guide to export/import

De ICC Guide to Export/Import; Global business standards & strategies is nu beschikbaar in een ge-update versie. De gids is onmisbaar voor iedereen die de internationale markt wenst te betreden.

> Lees meer...
02-05

update icc report on construction industry arbitrations

De herziening van het ICC Report on Construction Industry Arbitrations kwam aan bod tijdens de bijeenkomst van de internationale Arbitrage en ADR commissie op dinsdag 10 april.

> Lees meer...
28-03

nu beschikbaar: tweede editie van de icc leniency manual

De lancering van de tweede editie van de ICC Leniency Manual vond vorige week tijdens het Pre-International Competition Network Forum 2018 in New Delhi plaats.

> Lees meer...