Na Parijs is klimaat een businesscase geworden

Het akkoord van Parijs over de wereldwijde aanpak van het klimaatvraagstuk is een groot succes en kan nu al ‘historisch’ worden genoemd. Zowel het overleg en onderhandelingsproces onder aanvoering van de Franse minister van buitenlandse zaken Fabius was uniek en verbindend en de inhoud van het akkoord is buitengewoon ambitieus en is een echte gamechanger.

Zo is de ambitie opgeschroefd naar maximaal 1,5°C temperatuurstijging eind van de eeuw, review om de 5 jaar door alle partijen waardoor alle 196 landen dicht op de bal zitten en direct kunnen bijsturen en een klimaatfonds van 100 miljard dollar dat daadwerkelijk investeren in klimaat in met name de nog minder ver ontwikkelde economieën nu echt een boost geeft. 

De internationale businessgemeenschap heeft in Parijs een belangrijke en misschien wel doorslaggevende rol gespeeld. Op alle niveaus, momenten en plekken werd continue dezelfde sterke boodschap afgegeven: er is geen tijd meer te verliezen, we moeten het gezamenlijk doen, we moeten worldwide vergaande maatregelen treffen, geef CO2 een prijs waardoor de markt vanzelf de goede kant op investeert en wij hebben oplossingen en zijn continue bezig met nieuwe en betere oplossingen maak daar gebruik van. In feite we can, just do it. Druk vanuit het bedrijfsleven maar ook van NGO’s , wetenschap en andere ‘niet statelijke actoren’ droeg belangrijk bij aan het ecosysteem in Le Bourget waarin falen geen optie was.

Na Parijs is de wereld een beetje veranderd. Bedrijven gaan aan slag door hun eigen fabrieken en ketens waarin ze opereren CO2-armer te maken. En gaan in de markt aan de slag met door hen ontwikkelde CO2-arme technologie. Implementatie en uitvoering van het akkoord heeft grote kans van slagen, want en dat is de echte gamechanger, het klimaat is een businesscase geworden!

Het Klimaatakkoord van Parijs is misschien wel het beste antwoord van de wereldgemeenschap op de aanslagen 4 weken eerder.

 

Foto Frits de Groot

Frits de Groot
VNO-NCW
ICC Environment and Energy commissie

Nieuws

25-01

opening the hague hearing centre, 7 maart, den haag

In Den Haag wordt een Hearing Centre ontwikkeld. Doel van het Hearing Centre is om te fungeren als multifunctioneel zalencentrum voor arbitragezittingen voor internationale arbitrage en mediation.

> Lees meer...
25-01

belang publiek-private samenwerking op de agenda world economic forum, 23-26 januari, davos

Namens het internationale bedrijfsleven neemt ICC deel aan de 48e jaarvergadering van het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos. Het thema dit jaar is ‘Creating a Shared Future in a Fractured World’, oftewel de keerzijde van globalisering en hoe bestuurders om kunnen gaan met de noden van achterblijvers.

> Lees meer...
19-12

nieuwe icc publicatie expedited procedures in international arbitration beschikbaar

Op 1 maart 2017 zijn de aangepaste ICC Rules of Arbitration in werking getreden. Deze regels bevatten versnelde procedure die automatisch in werking treedt wanneer de zaak een belang heeft van minder dan 2 miljoen dollar, tenzij dit nadrukkelijk door de partijen achterwegen gelaten wordt.

> Lees meer...