Na Parijs is klimaat een businesscase geworden

Het akkoord van Parijs over de wereldwijde aanpak van het klimaatvraagstuk is een groot succes en kan nu al ‘historisch’ worden genoemd. Zowel het overleg en onderhandelingsproces onder aanvoering van de Franse minister van buitenlandse zaken Fabius was uniek en verbindend en de inhoud van het akkoord is buitengewoon ambitieus en is een echte gamechanger.

Zo is de ambitie opgeschroefd naar maximaal 1,5°C temperatuurstijging eind van de eeuw, review om de 5 jaar door alle partijen waardoor alle 196 landen dicht op de bal zitten en direct kunnen bijsturen en een klimaatfonds van 100 miljard dollar dat daadwerkelijk investeren in klimaat in met name de nog minder ver ontwikkelde economieën nu echt een boost geeft. 

De internationale businessgemeenschap heeft in Parijs een belangrijke en misschien wel doorslaggevende rol gespeeld. Op alle niveaus, momenten en plekken werd continue dezelfde sterke boodschap afgegeven: er is geen tijd meer te verliezen, we moeten het gezamenlijk doen, we moeten worldwide vergaande maatregelen treffen, geef CO2 een prijs waardoor de markt vanzelf de goede kant op investeert en wij hebben oplossingen en zijn continue bezig met nieuwe en betere oplossingen maak daar gebruik van. In feite we can, just do it. Druk vanuit het bedrijfsleven maar ook van NGO’s , wetenschap en andere ‘niet statelijke actoren’ droeg belangrijk bij aan het ecosysteem in Le Bourget waarin falen geen optie was.

Na Parijs is de wereld een beetje veranderd. Bedrijven gaan aan slag door hun eigen fabrieken en ketens waarin ze opereren CO2-armer te maken. En gaan in de markt aan de slag met door hen ontwikkelde CO2-arme technologie. Implementatie en uitvoering van het akkoord heeft grote kans van slagen, want en dat is de echte gamechanger, het klimaat is een businesscase geworden!

Het Klimaatakkoord van Parijs is misschien wel het beste antwoord van de wereldgemeenschap op de aanslagen 4 weken eerder.

 

Foto Frits de Groot

Frits de Groot
VNO-NCW
ICC Environment and Energy commissie

Nieuws

01-11

vn-conferentie over klimaatverandering: cop 23, 6-17 november, bonn

Als vervolg op het gesloten VN-Klimaatakkoord in Parijs (2015), vindt in november in Bonn de VN-conferentie over klimaatverandering plaats. ICC focust zich tijdens die conferentie vooral op de zogeheten Business and Industry (BINGO) Day, die donderdag 9 november op de agenda staat. Deze dag staat in het teken van de belangrijke rol die private sectoren als innovatoren, ontwikkelaars en leveranciers van technologische, organisatorische en financiële oplossingen vervullen die nodig zijn om de uitdagingen van klimaatverandering aan te gaan.

> Lees meer...
31-10

publicatie business guide to trade and investment, volume 1 on international trade

Onlangs is deel 1 verschenen van de publicatie "Business Guide to Trade and Investment" die zich richt op internationale handel. Het tweede deel over Investeringen volgt later. Deel 1 behandelt onder andere de zakelijke belangen inzake de internationale en regionale regels die van toepassing zijn op handel in goederen en diensten, alsook aspecten handel zoals intellectueel eigendomsrecht en geschillenbeslechting.

> Lees meer...
31-10

icc toolkit: marketing and advertising to children - nu beschikbaar

De ICC Toolkit Marketing and Advertising to Children is onlangs verschenen en in 11 talen beschikbaar. Met de toolkit erkent ICC dat kinderen en tieners twee specifieke doelgroepen zijn. Kinderen behoren volgens ICC tot de leeftijdsgroep van 12 jaar en jonger. En tieners en jong volwassenen tot de leeftijdsgroep 13-18 jaar. De toolkit is gebaseerd op een aantal basisprincipes en hanteert daarbij richtlijnen. Reclameuitingen voor producten specifiek bestemd voor volwassenen mogen bijvoorbeeld niet van toepassing zijn op kinderen. Denk hierbij aan drugs-, alcohol- of gokgerelateerde reclames.

> Lees meer...