Handel & Investeren

Een open internationale economie stimuleert grensoverschrijdende handel en investeringen en bevordert banengroei, duurzame ontwikkeling en verbetering van levensstandaarden. Buitenlandse handel is één van de pijlers van de Nederlandse economie en is onmisbaar voor blijvende economische groei in Nederland. Desondanks dreigen verschillende ontwikkelingen het internationale investeringsklimaat aan te tasten.

Een betrouwbaar en voorspelbaar beleid is niet alleen noodzakelijk om (internationale) bedrijven aan te trekken, het is ook de voedingsbodem voor herstel van particuliere bestedingen.

ICC is dé gesprekspartner van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). In samenwerking met de Qatar Chamber of Commerce stelde ICC de World Trade Agenda op, met als doel de impasse in de Doha-ronde te doorbreken.

In vervolg op het Bali-akkoord in december 2013, formuleerde namens het internationaal opererende bedrijfsleven de Post-Bali Business Priorities. Sinds 1946 geniet ICC de (hoogste) consultatieve status bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties.

Een stabiel investeringsklimaat is een van de Prioriteiten in WereldZaken. Investeringsbeschermingsbepalingen in bilaterale investeringsverdragen dienen te worden behouden. Standpunten op het terrein handel & investeren worden ontwikkeld door de gelijknamige commissie. Deze commissie komt een aantal malen per jaar bijeen.

Voor nadere informatie over onze werkzaamheden op het thema Trade & Investment kunt u contact met ons opnemen.

"Onze weg uit de economische crisis loopt voor een belangrijk deel via het buitenland. Daar zit de groei. En buitenlandse handel schept binnenlandse banen. ICC levert een nuttige bijdrage door te werken aan een gelijk speelveld voor eerlijke handel."
Lilianne Ploumen, Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Laatste tweets

ICC Nederland - 4 days ago

Register for ICC Seminar on Managing #compliance risks: Know your customer (#KYC) & due diligence. 31 May, The Hague icc.nl/activiteiten/2…

reply retweet favorite
ICC Nederland - 10 days ago

Eric Eggink (Technip) on the user of #dispute boards at the @ICCNederland seminar on #ADR https://t.co/ot88VVnKSj

reply retweet favorite

Nieuws

22-02

wto handelsfacilitatieakkoord treedt in werking

Op 22 februari 2017 is handelsfacilitatieakkoord (het Trade Facilitation Agreement, TFA) van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) bekrachtigd. International Chamber of Commerce (ICC), de grootste ondernemersorganisatie ter wereld, ziet de inwerkingtreding als een mijlpaal voor de wereldhandel dat naar schatting gaat zorgen voor meer dan 1 biljoen Amerikaanse dollar aan extra handelsstromen.

> Lees meer...
31-01

terwijl aantal kapingen daalt, neemt aantal ontvoeringen op zee toe

Terwijl piraterij op zee in 2016 daalde tot het laagste niveau sinds 1998, verdrievoudigde het aantal ontvoerde bemanningsleden ten opzichte van 2015.

> Lees meer...
07-11

nieuw wto beleid nodig voor toegang mkb tot mondiale markten

Het is voor het MKB van groot belang dat informatie vrij en efficiënt de landsgrenzen kan passeren, zonder te worden beperkt door technische of wettelijke belemmeringen.

> Lees meer...