Stroomlijning Douaneprocedures

De omvang van bureaucratie aan de grens ten aanzien van de in- en uitvoer van goederen en de daarmee gepaard gaande kosten vormen nog altijd een obstakel voor internationaal opererende bedrijven. Het is zorgelijk dat jaarlijks zo’n 775 miljard euro wordt opgeslokt door de kosten van inefficiënte documentenstromen. Dat is 7 procent van de omvang van de wereldhandel.

Samenwerking en e-government
Het is van cruciaal belang dat bedrijven kunnen rekenen op een beschikbare, betrouwbare en voorspelbare overheid die op basis van gelijkwaardigheid met hen samenwerkt, ook aan de grens. Met name in dit kader bestaan enorme kansen voor e-government. Alle partijen zijn gebaat bij efficiëntere afhandeling van in- en uitgaande goederenstromen door elektronische communicatie en van het op elektronische wijze beschikbaar maken van up-to-date informatie, zoals regelgeving over in- en uitvoerformaliteiten en tarieven.

Het is hoopgevend dat de noodzaak van vereenvoudiging van grensprocedures, inspecties, regels en kosten in recente jaren meer aandacht heeft gekregen. Het WTO-akkoord over stroomlijning van douaneprocedures (het Bali-akkoord) voorziet in het verminderen van de transactiekosten in internationale handel. Nu komt het aan op ratificatie en implementatie. ICC benadrukt het belang van een snelle implementatie van de gemaakte afspraken en een voorspoedige afronding van het werkprogramma.

Deel de Nederlandse kennis en ervaring
Nederland handelsland is zich bewust van het belang van efficiënte grensprocedures. In het licht van de kennis en ervaring die Nederland heeft met haar douaneorganisatie, zou zij een actieve rol moeten innemen bij de implementatie van het WTO-akkoord en de in grensprocedures minder bedreven landen kunnen inspireren. Nederland kan zich, meer nog dan voorheen, laten voorstaan op kennis die algemeen en internationaal wordt erkend. De wijze waarop de Nederlandse douane- en aanverwante autoriteiten gestructureerd zijn en samenwerken met ondernemingen, zou als voorbeeld kunnen dienen voor andere landen.

 

Prioriteiten:

  • Zet in op ratificatie en implementatie van het WTO- handelsfacilitatieakkoord.
  • Deel de Nederlandse kennis en ervaring van efficiënte douaneprocedures internationaal.
  • Benut de mogelijkheden van e-government.

lidworden

Column

17-01

wie goed doet, goed ontmoet

“Integriteit is het juiste doen, ook wanneer niemand kijkt.” Dit was één van de uitspraken tijdens de Week van de Integriteit die aangeeft dat integriteit normaal zou moeten zijn. Iets wat je doet zonder dat je daarvoor beloond of erkend wordt. In een ideale wereld is dat misschien zo. Maar wat in de praktijk gebeurt, is eigenlijk het omgekeerde. 

> Lees meer...
28-06

brexit; a view from the eye of the storm

London, 28 June 2016

It will take time to properly assess the implications of the UK’s decision to leave the EU. It has been a tumultuous week of, political resignations – including the Prime Minister – the pound falling to a record low against the dollar, the UK losing its AAA rating, $3 trillion being wiped off the global markets, and governments as far away as Japan having to intervene to protect their small businesses.

> Lees meer...
04-02

herziene icc model contract on distributorship een welkom “up to date” instrument

Het thans gepubliceerde herziene ICC Model Contract on Distributorship voorziet in een groeiende behoefte vanuit de praktijk aan flexibiliteit om in te kunnen spelen op wisselende marktomstandigheden. Zo bevat het nieuwe ICC Model bijvoorbeeld een bijlage dat als format kan worden gehanteerd voor het opzetten en onderhouden van een gezamenlijke strategische benadering van de markt.

> Lees meer...