Vestigingsklimaat

Al decennialang is Nederland een belangrijke vestigingsplaats voor internationaal opererende concerns en buitenlandse dochterondernemingen . Niet zelden zijn die dochterondernemingen uitgegroeid tot Europese of zelfs mondiale hoofdkantoren. Voor behoud van deze hoogwaardige werkgelegenheid is het cruciaal dat Nederland haar concurrerende positie in Europa en de wereld behoudt.

Behoud de concurrentiekracht
Lokale vestigingen van buitenlandse bedrijven zorgen voor een aanzienlijk deel van de handelsstromen. Nederland is in grote mate afhankelijk van die buitenlandse handel en investeringen. Het behoud van de positie van Nederland als één van de meest aantrekkelijke vestigingslocaties ter wereld behoeft blijvende aandacht. Investeringen in haar strategische positie als knooppunt voor internetverkeer, transport, energie en financiën zijn cruciaal. Het blijven stimuleren en faciliteren van innovatie is onmisbaar.

Nederland dient actief bij te dragen aan versterking van de economische positie van Europa in de wereld en de uitdagingen waar de EU zich voor gesteld ziet. Om als vestigingsplaats voor bedrijven aantrekkelijk te blijven zal Nederland, in een steeds concurrerender wereld , zich in moeten zetten voor een moderne, veilige en innovatieve (digitale) economie. Dit moet worden ingebed in een solide en voorspelbaar EU beleid dat bijdraagt aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat, aan werkgelegenheid en welvaartsgroei.

Creëer een fiscaal level playing field
Het internationale fiscale stelsel wordt met anti-misbruik bepalingen robuuster gemaakt. Om te voorkomen dat de positie van Nederland als vestigingsplaats verslechtert en zelfs de concurrentiekracht van Europa als geheel afneemt, zal Europa al het noodzakelijke moeten doen om voor het bedrijfsleven fiscaal een level playing field te creëren en dubbele belastingheffing te voorkomen. Nederland en Europa dienen bij het implementeren van aanbevelingen gericht tegen als ongewenst ervaren tax planning, geen maatregelen te nemen die dat level playing field verstoren.

 

Prioriteiten:

  • Behoud de concurrentiekracht en voorkom verslechtering van het investeringsklimaat.
  • Stimuleer en faciliteer innovatie.
  • Creëer een fiscaal level playing field.

lidworden

Column

17-01

wie goed doet, goed ontmoet

“Integriteit is het juiste doen, ook wanneer niemand kijkt.” Dit was één van de uitspraken tijdens de Week van de Integriteit die aangeeft dat integriteit normaal zou moeten zijn. Iets wat je doet zonder dat je daarvoor beloond of erkend wordt. In een ideale wereld is dat misschien zo. Maar wat in de praktijk gebeurt, is eigenlijk het omgekeerde. 

> Lees meer...
28-06

brexit; a view from the eye of the storm

London, 28 June 2016

It will take time to properly assess the implications of the UK’s decision to leave the EU. It has been a tumultuous week of, political resignations – including the Prime Minister – the pound falling to a record low against the dollar, the UK losing its AAA rating, $3 trillion being wiped off the global markets, and governments as far away as Japan having to intervene to protect their small businesses.

> Lees meer...
04-02

herziene icc model contract on distributorship een welkom “up to date” instrument

Het thans gepubliceerde herziene ICC Model Contract on Distributorship voorziet in een groeiende behoefte vanuit de praktijk aan flexibiliteit om in te kunnen spelen op wisselende marktomstandigheden. Zo bevat het nieuwe ICC Model bijvoorbeeld een bijlage dat als format kan worden gehanteerd voor het opzetten en onderhouden van een gezamenlijke strategische benadering van de markt.

> Lees meer...