Digitale Economie

Internet is de motor achter de groeiende internationalisering van de economie. De omvang van e-commerce groeit en internet krijgt een steeds prominenter rol in bedrijfsprocessen. Digitalisering vindt plaats in alle schakels van de internationale logistieke keten.

Het is van belang dat overheden de impact van het internet op de internationalisering van het zakendoen onderkennen. De Nederlandse overheid dient in samenwerking met de andere 27 EU lidstaten het bedrijfsleven te ondersteunen bij het wegnemen van juridische barrières voor bedrijfsprocessen via internet, die internationale handels- en investeringsstromen bevorderen.

Vereenvoudig het achterhalen van identiteit en versterk authenticatie
Internationale standaardisatie op het gebied van identity management ,‘who is who’, en authenticatie voor e-government en e-commerce services is onmisbaar. Bedrijven hebben, juist waar het internationaal online zakendoen betreft, groot belang bij het achterhalen van de identiteit van zakenpartners en de versterking van authenticatie van, en voor hun klanten en leveranciers . Nu bestaat er een lappendeken aan standaarden en gebruiken. Dit gebrek aan transparantie maakt online handel voor bedrijven onnodig complex .

Zet in op bewustwording van cybersecurity
Moderne informatie- en communicatietechnologie biedt bedrijven mogelijkheden om te innoveren, nieuwe markten te bereiken en efficiënter te werken. Daar hebben niet alleen bedrijven, maar ook hun klanten profijt van. Het zorgt echter ook voor uitdagingen. Bedrijven en overheden zien zich in toenemende mate geconfronteerd met de dreigingen van cybercriminaliteit. Criminelen proberen ongeautoriseerde toegang tot informatiesystemen te krijgen van individuen, overheden en bedrijven. Ze zijn uit op geld of vertrouwelijke data, waaronder persoonlijke gegevens, contracten en intellectueel eigendom.

Bedrijven zijn, als leveranciers en afnemers van goederen en diensten, belangrijke partners bij het waarborgen van de veiligheid op het internet. Een integrale benadering en publiek-private samenwerking zijn essentieel voor een effectieve cybersecurity strategie. Een initiatief zoals de ICC Cyber Security Guide for Business kan hierbij helpen.

 

Prioriteiten

  • Benut de mogelijkheden van internet ten behoeve van internationale handel.
  • Bevorder veilig online zakendoen door ontwikkeling van een gids op het gebied van identity management en authenticatie.
  • Zet in op bewustwording van het belang van cybersecurity en versterk publiek-private samenwerking.

 

lidworden

Column

17-01

wie goed doet, goed ontmoet

“Integriteit is het juiste doen, ook wanneer niemand kijkt.” Dit was één van de uitspraken tijdens de Week van de Integriteit die aangeeft dat integriteit normaal zou moeten zijn. Iets wat je doet zonder dat je daarvoor beloond of erkend wordt. In een ideale wereld is dat misschien zo. Maar wat in de praktijk gebeurt, is eigenlijk het omgekeerde. 

> Lees meer...
28-06

brexit; a view from the eye of the storm

London, 28 June 2016

It will take time to properly assess the implications of the UK’s decision to leave the EU. It has been a tumultuous week of, political resignations – including the Prime Minister – the pound falling to a record low against the dollar, the UK losing its AAA rating, $3 trillion being wiped off the global markets, and governments as far away as Japan having to intervene to protect their small businesses.

> Lees meer...
04-02

herziene icc model contract on distributorship een welkom “up to date” instrument

Het thans gepubliceerde herziene ICC Model Contract on Distributorship voorziet in een groeiende behoefte vanuit de praktijk aan flexibiliteit om in te kunnen spelen op wisselende marktomstandigheden. Zo bevat het nieuwe ICC Model bijvoorbeeld een bijlage dat als format kan worden gehanteerd voor het opzetten en onderhouden van een gezamenlijke strategische benadering van de markt.

> Lees meer...